Aukcja Sztuki Dawnej. Prace na Papierze (wyniki)
24 listopada 2016 godz. 19:00

* Cena wylicytowana: 16 000 zł
Numer obiektu na aukcji
4

* Cena wylicytowana: 16 000 zł

akwarela/papier, 30 x 33 cm
sygnowany l.d.: 'Halicka'
(w świetle passe-partout)
ID: 44302
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • LITERATURA:
  • Mistrzowie Ecole de Paris – Alicja Halicka, Warszawa 2011, tekst Krzysztof Zagrodzki, wstęp Artur Winiarski, s. 53 (il.)
Wystawiany
  • WYSTAWIANY:
  • Alicja Halicka (1894 – 1975) – Retrospektywa, Villa la Fleur, 23 września – 31 grudnia 2011