Aukcja Sztuki Dawnej: Prace na Papierze (wyniki)
16 marca 2017 godz. 19:00

* Cena wylicytowana: 45 000 zł
Numer obiektu na aukcji
9

* Cena wylicytowana: 45 000 zł

pastel/papier, 74 x 54,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany p.d.: 'T.axentowicz'
ID: 47971
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.