Aukcja Sztuki Dawnej: Prace na Papierze (wyniki)
16 marca 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 42 000 zł
Numer obiektu na aukcji
10

Cena wylicytowana: 42 000 zł

gwasz/tektura, 94 x 56 cm
sygnowany śr.d.: 'Z. STRYJEŃSKA'
ID: 48041
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.