Aukcja Sztuki Dawnej (wyniki)
2 czerwca 2016 godz. 19:00

Alicja Halicka (1894 Kraków - 1975 Kraków)
"Le noctambule" (Place de la Concorde w Paryżu), około lata 40/50 XX w.
* Cena wylicytowana: 8 000 zł
Numer obiektu na aukcji
12
Alicja Halicka (1894 Kraków - 1975 Kraków)
"Le noctambule" (Place de la Concorde w Paryżu), około lata 40/50 XX w.

* Cena wylicytowana: 8 000 zł

olej/płótno, 33 x 41 cm
sygnowany l.g.: 'Halicka'
opisany na odwrociu: 'Le noctambule'
ID: 40004
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Szwajcaria