Aukcja Rzeźby (wyniki)
6 kwietnia 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 60 000 zł
Numer obiektu na aukcji
5

Cena wylicytowana: 60 000 zł

forma/inny, 2,5 x 5 x 2 cm
polichromowana żywica poliestrowa
ID: 48460
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • POCHODZENIE:
  • kolekcja prywatna, Francja dar artystki
  • Artcurial, 2014
  • kolekcja instytucjonalna, Polska
Więcej informacji
„Szapocznikow pozostawiła po sobie grupę kruchych, różnorodnych i niejednoznacznych prac, których nie można efektywnie kategoryzować poprzez związki formalne czy stylistyczne, które wymykają się wpisaniu ich w istniejące porządki lektury”. ADAM SZYMCZYK