Aukcja Rzeźby (wyniki)
17 listopada 2016 godz. 19:00

"Szkoła Zakopiańska"
Dziewczyna, lata 30 XX w.
Cena wylicytowana: 22 000 zł
Numer obiektu na aukcji
50
"Szkoła Zakopiańska"
Dziewczyna, lata 30 XX w.

Cena wylicytowana: 22 000 zł

snycerka/drewno, 34 x 14 x 8 cm
opisany na dole podstawy ołówkiem: 'A 36/37'
ID: 45360
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
Więcej informacji
Prezentowana praca to fascynujący przykład anonimowej twórczości związanej z zakopiańską Państwową Szkołą Przemysłu Drzewnego. Powstała w jednej z pracowni, zreformowanej przez Karola Stryjeńskiego placówki. Frontalnie przedstawiona kobieca postać odznacza się stylizowanymi, zgeometryzowanymi kształtami. Nadają jej one, mimo niemonumentalnych rozmiarów, hieratyczny Przyczyniają się do tego również frontalność oraz symetria postaci. Anatomia została tu silnie uproszczona i oddana kilkoma kubicznymi członami. Fałdy złapanej za krańce spódnicy układają się w silnie geometryzowaną kaskadę nachodzących na siebie półksiężyców. Mimo frontalności rzeźba jest ucztą dla oka ze wszystkich stron.