Aukcja Rzeźby (wyniki)
7 kwietnia 2016 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 700 000 zł
Numer obiektu na aukcji
4

Cena wylicytowana: 1 700 000 zł

technika własna, ręczna/inny, 166 x 55 x 40 cm
cement z opiłkami metalowymi/konstrukcja metalowa, 166 x 55 x 40 cm
ID: 35888
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
 • WYSTAWIANA:
 • „Polish Painting”, Gres Gallery, Waszyngton, 1961
 • „Alina Szapocznikow”, Galeria Kordegarda, Warszawa, grudzień 1961
 • „Rzeźba Aliny Szapocznikow”, XIII Festiwal Sztuk Plastycznych, BWA Sopot, sierpień 1960
 • „Alina Szapocznikow”, Konfrontacje 1960, Galeria Krzywe Koło, Warszawa, lipiec 1960
 • „II wystawa rzeźby Aliny Szapocznikow”, BWA „Arsenał”, Poznań, kwiecień 1960
 • LITERATURA:
 • Jola Gola, Katalog rzeźb Aliny Szapocznikow, Muzeum Narodowe w Krakowie 2001, s. 94, poz. 162
 • A. Kossakowski, Alina Szapocznikow, „Ty i Ja”, 1961, nr 6, s. 5 (il.)
 • Alina Szapocznikow, katalog wystawy w Galerii Kordegarda, Warszawa 1961, poz. 11
 • Rzeźba Aliny Szapocznikow. XIII Festiwal Sztuk Plastycznych, katalog wystawy w BWA Sopot 1960, s. nlb., poz. 21 (il.)
 • Alina Szapocznikow, Konfrontacje 1960, katalog wystawy w Galerii Krzywe Koło, Warszawa 1960, spis bez nr
 • II wystawa rzeźby Aliny Szapocznikow, katalog wystawy w BWA „Arsenał”, Poznań 1960, poz. 34 (il.)