Aukcja Rzeźby (wyniki)
7 kwietnia 2016 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 120 000 zł
Numer obiektu na aukcji
5

Cena wylicytowana: 120 000 zł

ręczna/inny, 26,5 x 12 x 11 cm
ceramika, zielona glazura
ID: 39841
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
 • POCHODZENIE:
 • bezpośredni dar artystki dla Jana Styczyńskiego, kolekcja rodziny artysty
Literatura
 • WYSTAWIANY:
 • „Wystawa prac Aliny Szapocznikow i Jerzego Tchórzewskiego”, CB WA, Warszawa,
 • 2-26.09.1957
 • LITERATURA:
 • archiwalna fotografia w zbiorach IS PAN, “Widok Ekspozycji” sygn. 20892 PL
 • Alina Jakubowska, Portret wielokrotny Aliny Szapocznikow, Poznań 2008, il. 13, s. 88
 • Jola Gola, Katalog rzeźb Aliny Szapocznikow, Kraków 2001, s. 77, poz. 94.4
 • Wystawa prac Aliny Szapocznikow i Jerzego Tchórzewskiego, katalog wystawy w CB WA,
 • Warszawa 1957, poz. 17