Aukcja Prac na Papierze (wyniki)
18 kwietnia 2013 godz. 19:00

* Cena wylicytowana: 9 000 zł
Numer obiektu na aukcji
34

* Cena wylicytowana: 9 000 zł

akwarela, tusz/papier, 46,5 x 60,5 cm
sygnowany l.d.: 'CH. Goldberg'  Artysta, malarz, rzeźbiarz i grafik, znany przede wszystkim jako kronikarz życia żydowskiego. Dorastał w Kazimierzu-Dolnym gdzie się urodził. Jego prace zostały odkryte na ścianach warsztatu szewskiego Jego ojca w 1931 roku. Dokonał tego Saul Silberstein, uczeń Zygmunta Freuda. Jako wpływowa persona umożliwił Goldbergerowi naukę w takich instytucjach jak Szkoła Sztuk Pięknych Józefa Mehoffera czy Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie którą ukończył  w 1938 roku. Studiował pod okiem  Tadeusza Pruszkowskiego i Kowarskiego. II wojna światowa przerwała jego rozwój artystyczny, a on stał się uchodźcą na Syberii. W latach 1947 - 1949 przebywał we Francji w École des Beaux-Arts w Paryżu na stypendium przyznanym przez rząd polski, 1955 roku, mimo protestu polskiego Ministra Kultury, wraz z żoną Rachelą i dwoma synami wyemigrował do Izraela.  Estymacja: 12 000 - 16 000