Aukcja Prac na Papierze (wyniki)
24 kwietnia 2014 godz. 19:00

Jan Rubczak (1884 Stanisławów - 1942 Auschwitz)
Widok na kościół Mariacki od strony prezbiterium, 1934 r.
Cena wylicytowana: 800 zł
Numer obiektu na aukcji
30
Jan Rubczak (1884 Stanisławów - 1942 Auschwitz)
Widok na kościół Mariacki od strony prezbiterium, 1934 r.

Cena wylicytowana: 800 zł

akwaforta/papier, 28,5 x 35,5 cm (w świetle passe - partout)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: ‘Jan Rubczak 934’
Edukację artystyczną rozpoczął w latach 1904-1911 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, początkowo pod kierunkiem F. Cynka, następnie w graficznej pracowni Józefa Pankiewicza. Swe umiejętności warsztatowe doskonalił w Paryżu w latach 1908 – 09. Studia rozszerzał w Akademie für Graphische Künste und Buchgewerbe w Lipsku oraz w Académie Colarossi w Paryżu, gdzie w 1911 osiadł na wiele lat. Wszedł do grona założycieli Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu ukonstytuowanego w 1911 roku. W 1915 roku został członkiem Towarzystwa Polskiego Literacko – Artystycznego. Jego sztukę promował znany paryski marszand Leopold Zborowski. W 1917 roku otworzył w Paryżu własną szkołę grafiki; do opanowania technik graficznych zachęcał Władysława Skoczylasa i Franciszka Prochaskę. Motywów do zobrazowania dostarczały mu pobyty w Rouen i Chartres, w miasteczkach Normandii, Bretanii i południowej Francji, podobnie jak podróże do Włoch, Holandii i Hiszpanii. Po powrocie do Krakowa w 1924 roku podjął pracę pedagogiczną w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku Ludwiki Mehofferowej. W latach 1931-32 pełnił funkcję asystenta w katedrze grafiki ASP, którą kierował Jan Wojnarski. Należał do Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka", z którym wystawiał w Budapeszcie (1910 r.), Krakowie (1911 r.) i Warszawie (1912 i 1923 r.); brał też udział w ekspozycjach ugrupowania Formiści urządzanych w Krakowie (1917 r.), Lwowie (1918 r.) i Paryżu (1922 r.). W 1925 roku został współzałożycielem Cechu Artystów Plastyków "Jednoróg". Na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 roku został uhonorowany Wielkim Srebrnym Medalem. Wiele wystawiał w Paryżu uczestnicząc w Salon d'Automne (1911 – 13) i Independant (1912 r.), pokazując swą twórczość w Galerie Barbazagnes (1920 r.) i Galerie du Musée Crillon (1921, 1922, 1924 r.). Przyłączył się też do ekspozycji polskich artystów zamieszkałych w Paryżu, zorganizowanej w 1912 roku w Barcelonie w Galeries José Dalmau. Swą sztukę eksponował ponadto w Wiedniu, Helsinkach, Pradze, Brukseli i Buffalo. Twórczość malarska Rubczaka była nierozłącznie związana z francuskim postimpresjonizmem promowanym na polskim gruncie przez Józefa Pankiewicza.
 
Estymacja: 1 200 - 1 800