Aukcja Plakatu (wyniki)
26 stycznia 2017 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 2 400 zł
Numer obiektu na aukcji
79

Cena wylicytowana: 2 400 zł

offset/papier, 83,7 x 58,2 cm
sygnowany w druku p.d.: 'SWIERZY'
ID: 46938
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.