Aukcja Nowej Sztuki (wyniki)
20 kwietnia 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 9 000 zł
Numer obiektu na aukcji
15

Cena wylicytowana: 9 000 zł

olej/płótno, 50 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'RDK | 2012 | R. Szlaga | TU | oil/canvas'
ID: 46441
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • LITERATURA:
  • Radek Szlaga "Book", Warszawa, 2014, s.
Wystawiany
  • WYSTAWIANY:
  • "Freedom Club", wystawa indywidualna, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 7.09-22.11.2012