Aukcja Nowej Sztuki (wyniki)
14 kwietnia 2016 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 11 000 zł
Numer obiektu na aukcji
58

Cena wylicytowana: 11 000 zł

olej/blacha, 100 x 100 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'twożywo 2005'
ID: 38541
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
Więcej informacji
Praca, którą można było oglądać na ścianie galerii BWA Arsenał na poznańskim Rynku, została zaadaptowana na potrzeby pisma "Czas Kultury" oraz wystąpi jako eksponat podczas wystawy o takim tytule w galerii Program w Warszawie w 2006 roku. "Przetrwanie kultury" to praca wchodząca w cykl "Telementarza typograficznego", o którym sami twórcy mówią: "Telementarz typograficzny to tekst traktujący o totalnościach trwania i trwodze tszłowieka. Twardy tom te-literacji tykający trywialności, transcendencji i tandety. Tłumaczymy tam to i tamto, a także tęsknoty tłumu, tarapaty Tomka, traumy Tereski i trendy Tobiasza". Prace grupy Twożywo przemawiają językiem ironii, ukrytych podtekstów i grą słów zestawianych na zasadzie kontrastu. Atakują odbiorcę z murów kamienic, stron gazet, znaków drogowych i zakamarków ulic. Tym samym ma on tylko krótką chwilę, aby przeczytać, zrozumieć i zapamiętać przekaz lub wręcz przeciwnie - staje się on powodem do chwili zadumy, zatrzymania się i przemyśleń. Choć grupa rozpadła się w 2011 roku, jej twórczość nadal jest w środowisku artystycznym przedmiotem badań i dyskusji, a same prace zobaczyć można na wystawach głównych instytucji muzealnych i galeryjnych w kraju.