Aukcja Nowej Sztuki (wyniki)
14 kwietnia 2016 godz. 19:00

Radek Szlaga (ur. 1979 r., Gliwice)
Czarny Koń ze Szlagówki , około 2005
* Cena wylicytowana: 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
1
Radek Szlaga (ur. 1979 r., Gliwice)
Czarny Koń ze Szlagówki , około 2005

* Cena wylicytowana: 15 000 zł

olej/płótno, 69 x 99 cm
sygnowany śr.g: 'PAN | RDK'
na blejtramie pieczątka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
ID: 40103
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.