Aukcja Nowej Sztuki (wyniki)
23 kwietnia 2015 godz. 19:00

Norman Leto (ur. 1980, Bochnia)
"Obraz na 25te urodziny" - dyptyk, 2005 r.
Cena wylicytowana: 14 000 zł
Numer obiektu na aukcji
6
Norman Leto (ur. 1980, Bochnia)
"Obraz na 25te urodziny" - dyptyk, 2005 r.

Cena wylicytowana: 14 000 zł

olej/płyta, 80 x 60 cm (każda część)
sygnowany,
datowany i opisany na odwrociu: 'OBRAZ | 25TE | URODZINY | (P)/(L) | BANACH
2005'
 
WYSTAWIANY:
- „Łukasz Banach. Selected works 2002 – 2005”, wystawa indywidualna, Belvedere
Gallery, Toronto, Canada, 2005
 
LITERATURA:
- Łukasz Banach. Wybrane prace 2002 - 2005, katalog wystawy, [bmw] 2005, s.
30-31, 49-50 (il.)
 
„Ruch, nawet zamrożony na obrazie (ale nie
fotograficznie), dodaje nowy wymiar i możliwości, zrezygnowałem teraz z koloru
na rzecz ruchu i światła. Słyszałem gdzieś teorię, że obraz (rzecz nieruchoma)
z założenia nie powinien nawet próbować przedstawiać rzeczy w ruchu. Sporo jest
takich teorii, tyle że obecnie nikt nie stosuje się już do niczego. Anarchia.
Ktoś z plastycznym wykształceniem pytał mnie „ale jak to tylko czerń i biel?
Nie powinno się stosować na palecie czystej czerni i czystej bieli, a tutaj
masz już zupełny zanik istoty malarstwa, czyli koloru." Istoty? Już dawno
przestały istnieć reguły, malarstwo łączy się z „ilustracyjną" fotografią,
ludzie malują po fotografiach, przemalowują z fotografii, rzucają projektorem
obraz na płótno i później zapełniają kontury. A tu zdanie, że stosowanie
czystej czerni i bieli zaprzecza istocie malarstwa. Jeśli kolor będzie mi
potrzebny, to do niego wrócę. W dzisiejszych czasach „istota" malarstwa
tymczasowo nie istnieje. Ciekawe, że malarstwo jeszcze tak.”
Norman Leto/Łukasz
Banach, [w:] Łukasz Banach. Wybrane prace 2002 - 2005, [bmw] 2005, s.12-13
 
Norman Leto
(wł. Łukasz Banach) to jeden z najciekawszych twórców młodego pokolenia.
Artysta samouk, uprawia wymykającą się wszelkim klasyfikacjom,
interdyscyplinarną twórczość w zakresie malarstwa, fotografii, tworzy obiekty
przestrzenne, działa na polu video-artu i nowych mediów. Jest również autorem,
opartej na autobiograficznych wątkach, powieści „Sailor” i reżyserem filmu o
tym samym tytule, nawiązującego do fabuły książki. W obręb swoich twórczych
poszukiwań włącza najnowsze technologie, bada rozwój jednostki ludzkiej w
obliczu ewolucji nowych mediów, w obszar sztuki angażuje również naukę –
przygląda się człowiekowi poprzez pryzmat nauk ścisłych: neurologii, biochemii,
fizyki cząstek elementarnych, astronomii. Jego obrazy, podobnie jak filmy, cechuje
ekspresja i poruszana tematyka oscylująca wokół autobiograficznych wątków i
wizualnego, emocjonalnego zapisu ulotnych wrażeń.
 
Artysta
zadebiutował indywidualną wystawą w warszawskim CSW Zamek Ujazdowski w 2007
roku. Na przełomie 2010 r. i 2011 r. jego nazwisko znalazło się na pozycji nr 2
z 230 możliwych w rankingu młodych artystów ‘Kompas Młodej Sztuki 2010’
prowadzonym przez ‘Rzeczpospolitą’. Prace Leto znajdują się w kolekcjach m in.
CSW Zamek Ujazdowski czy Muzeum Narodowego w Krakowie. Centrum Sztuki
Współczesnej  w Warszawie pokazało w
czerwcu 2014 roku najobszerniejszą do tej pory wystawę jego twórczości pt.
„Photon”, będącą unikalnym eksperymentem przełożenia zapisu pracy nad
powstającym obecnie filmem na język muzealnej ekspozycji w wykreowanych
wirtualnie przestrzeniach.
 

estymacja: 10 000 - 14 000