Aukcja Nowej Sztuki (wyniki)
23 kwietnia 2015 godz. 19:00

Dorota Nieznalska (ur. 1973 r.)
Jewellery cz. 1, ed.1/3, 2010 r.
Cena wylicytowana: 19 000 zł
Numer obiektu na aukcji
15
Dorota Nieznalska (ur. 1973 r.)
Jewellery cz. 1, ed.1/3, 2010 r.

Cena wylicytowana: 19 000 zł

fotografia barwna/lightbox, 70 x 60 cm
WYSTAWIANA:
- „196 k.k.”
- photography, video, wystawa indywidualna, Galeria Ego, Poznań, 3 lutego 2012
- 3 marca 2012
 
Prezentowana praca stanowi przykład realizacji typowej dla twórczości
Nieznalskiej ostatnich lat. „Jewellery 1” nawiązuje swoją formą do tworzonych
przez artystkę „Koron” – cyklu powstającego od 2005 roku. Tytułowe korony to
odlewane przez Nieznalską w metalu obiekty, kształtem naśladujące koronę
cierniową, które artystka zdobi wysadzając bursztynami lub koralem. Czasem
eksponowane są jako pojedynczy obiekt – diadem, identyfikowany z insygniami
władzy, umieszczony w gablocie skonstruowanej na kształt muzealnej, na
szkarłatnej poduszce. Stanowią przejaw krytycznego stosunku artystki do elementu
spektaklu w religijnych obrzędach i tęsknoty za przepychem i władzą, widocznych
u duchownych.
Niekiedy korony zostają ze sobą połączone jak w pracy „Nr 44", na
którą składał się łańcuch złożony z koron cierniowych, wiszący na pętli
samobójcy. Instalację interpretowano jako ironiczny komentarz artystki do
polskiego mesjanizmu.
 
Uwieczniona na fotografii korona z „Jewellery 1” wykonana została z
aluminium i wysadzana kryształami Swarovskiego. Przekształcając się w piękny w
swojej formie obiekt pozbawiona została przez artystkę religijnej. Drugą część
realizacji „Jewellery” stanowiła wysadzana czarnymi kamieniami swastyka. Z obu
przedmiotów przewrotnie uczyniła artystka cenne obiekty pożądania, kuszące żeby
sięgnąć po nie ponownie.
 
Cykl obiektów związanych z symbolami przemocy i cierpienia Nieznalska realizuje
od początku głośnego, precedensowego procesu karnego w sądzie gdańskim w latach
2002-2010. Artystka za swoją pracę „Pasja” została pozwana z § 196 k.k. za
obrazę uczuć religijnych. Tytuł wystawy, na której zaprezentowano powyższą
pracę nawiązuje do numeru paragrafu, z którego artystka początkowo skazana
została na sześć miesięcy ograniczenia wolności i wykonywanie robót
publicznych. Sąd apelacyjny uchylił jednak wyrok i w 2005 roku rozprawa
rozpoczęła się na nowo. Ostatecznie Dorota Nieznalska została uniewinniona od
zarzutu złamania artykułu 196 kodeksu karnego. Wyrok sądu ogłoszono 4 czerwca
2009 roku. Sąd zwolnił z depozytu "Pasję", a koszty ciągnącego się
latami procesu poniósł skarb państwa.
 

estymacja: 30 000 - 40 000