Aukcja Nowej Sztuki (wyniki)
23 kwietnia 2015 godz. 19:00

Rafał Bujnowski (ur. 1974, Wadowice)
Jak narysować papieża, 2001 r.
Cena wylicytowana: 6 500 zł
Numer obiektu na aukcji
3
Rafał Bujnowski (ur. 1974, Wadowice)
Jak narysować papieża, 2001 r.

Cena wylicytowana: 6 500 zł

ołówek/papier, 21 x 30 cm
Rafał
Bujnowski urodził się w Wadowicach – mieście, z którego pochodził Karol
Wojtyła. W ciągu kilku lat (między 2001 a 2005 rokiem) artysta stworzył szereg
prac związanych z osobą papieża. Pierwszą był obraz-schemat pokazujący jak w
prosty sposób namalować portret Jana Pawła II. Na podstawie tegoż wzoru
Bujnowski namalował serię 33 identycznych obrazów papieża. Analogiczny schemat
powstał w wersji rysunkowej, zamieszczony został w unikatowym albumie
"Dobro" opublikowanym przez Galerię Raster w 30 egzemplarzach w 2001
roku.
 

estymacja: 5 000 - 7 000