Aukcja Nowej Sztuki (wyniki)
23 kwietnia 2015 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 20 000 zł
Numer obiektu na aukcji
40

Cena wylicytowana: 20 000 zł

olej, collage/płótno, 120 x 114 cm
sygnowany,
datowany i opisany na odwrociu: ‘P. MATECKI | 2008 | ‘’BEZ TYTUŁU’’ ‘ oraz
nalepka wystawowa galerii Carlier | Gebauer z opisem pracy
 
WYSTAWIANY:
- „Przemek Matecki”, wystawa indywidualna, galeria Carlier | Gebauer, Berlin,
29 października – 20 grudnia 2008
 
LITERATURA:
- Jakub Banasiak, Zmęczeni rzeczywistością, Warszawa 2009, s.88 (il.)
 
„(…) Sztuka Mateckiego ma wymiar radykalny i
eksperymentalny, bywa wulgarna, flirtuje z pornografią i polityką, by w końcu
przeciągnąć złe moce na swoją stronę. Zdradza zarazem szczególną, rzadką cechę
- umiejętność rewolucjonizowania sposobu postrzegania rzeczywistości,
rekonstruowania "lepszego świata" z okruchów tego, którym oddychamy
na co dzień. Malarstwo Mateckiego ma szczególną, retoryczną siłę mierzenia się
ze współczesną kulturą, również w jej najbardziej przyziemnych przejawach.
Charakterystyczna jest dla niego specyficzna, nieakademicka czułość dla obrazu
malarskiego i zarazem kontrkulturowa energia, która sprawia, że jego obrazy -
składane z abstrakcyjnej materii farby i z cytatów, z wyrwanych z gazet zdjęć -
żyją prawdziwym życiem, tu i teraz.”
źródło:
raster.art.pl
 
Przemysław
Matecki należy do grona najbardziej oryginalnych twórców młodego pokolenia.
Jego twórczą postawę cechuje konsekwencja i bezkompromisowość. Jako artysta
czerpie z różnych nurtów i estetyk – neoekspresjonizmu, surrealizmu czy
dadaistycznych strategii konstruowania obrazu polegających na uwzględnieniu
czynnika przypadkowości. Pozostaje jednocześnie twórcą nietuzinkowym, nie dającym
się jednoznacznie zaszufladkować do żadnego ze współczesnych kierunków. Równie
sprawnie jak artystyczne inspiracje łączy ze sobą rozmaite techniki. Do
najbardziej znanych jego obrazów należą prace, w których połączył tradycyjne
malarstwo olejne z fotografią. Zazwyczaj są to kolorowe fotografie prasowe –
wycinki z reklam kolorowych magazynów, do których artysta domalowuje
abstrakcyjne elementy bądź ukrywa wycięte postaci w barwnym gąszczu, którym
pokrywa powierzchnię płótna. Gęsto zamalowane, sprawiające wrażenie
chaotycznych, upstrzone wielobarwnymi, nakładanymi ekspresyjnie pociągnięciami
pędzla lub szpachli plamami farby obrazy stanowią metaforę nacechowanej
nieładem wizualnej kultury, w której na co dzień funkcjonujemy.
 

estymacja: 25 000 - 35 000