Aukcja Nowej Sztuki (wyniki)
23 kwietnia 2015 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
26

Cena wylicytowana: 4 000 zł

akwarela/papier, 30 x 33,5 cm
sygnowany i
datowany p.d.: 'TK 06'
 
Malarstwo
Kowalskiego cechuje oniryczny nastrój, klimat przesycony atmosferą malarstwa
dawnych mistrzów takich jak Peter Breugel czy artyści włoskiego renesansu.
Charakterystyczne są dla niego odrealnione pejzaże utrzymane w ciepłej,
stonowanej kolorystyce. Niewielkie, drobiazgowo wypracowane kompozycje
zaludnione bywają niekiedy tajemniczymi figurami bardziej przypominającymi
manekiny aniżeli postaci ludzkie, wyłaniające się z bujnej roślinności. Chętnie
ilustruje też mikrokosmos owadów, konstruuje światy wypełnione zagadkowymi
mechanizmami i obiektami o trudnej do określenia funkcji. Z obrazów Kowalskiego
emanuje niepokojąca atmosfera, przedstawione postaci znajdują się w sytuacji
trudnego do sprecyzowania niebezpieczeństwa. Tomasz Kowalski ukończył studia na
wydziale Malarstwa krakowskiej ASP (2004-2009). Jest członkiem efemerycznych
formacji muzycznych Anna Dymna Ensemble i Masters of the Universe. Mieszka i
pracuje w Berlinie i Krakowie. Prace artysty prezentowane były m.in. na Art
Basel Miami Beach, carlier | gebauer w Berlinie, Künstlerhaus Bethanien w
Berlinie, Galerii Pies w Poznaniu, BWA w Zielonej Górze czy Galerii Nova w
Krakowie.
 
estymacja: 4
000 - 6 000