Aukcja Młodej Sztuki (wyniki)
12 sierpnia 2014 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
7

Cena wylicytowana: 1 000 zł

olej/płótno, 90 x 120 cm
sygnowany p.d.: 'K.
Świątczak-Pjanka 2014 r.'
 
 
Absolwentka ASP w
Krakowie Wydział Malarstwa. Wyróżnienie z Malarstwa przyznane przez Radę
Wydziału Malarstwa w 2010, 2011, 2012, 2013 r. Wyróżnienie z rysunku przyznane
przez Radę Wydziału Malarstwa w 2010. 21 miejsce w Kompasie Młodej Sztuki 2012
r. Uczestniczka wielu wystaw na terenie całego kraju między innymi: Warszawa,
Kraków, Sopot, Radom, Zakopane, Wrocław, Łódź.