Aukcja Młodej Sztuki (wyniki)
12 sierpnia 2014 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
22

Cena wylicytowana: 1 900 zł

olej/płótno, 100 x 70 cm
na odwrociu opisany:
'JAN SZCZEPKOWSKI 2014 | -SZTUCZKI- | [sygnatura]'
 
 
Zajmuje się przede
wszystkim malarstwem olejnym na płótnie i desce, ale też rysunkiem i grafiką,
pracą pedagogiczną oraz konserwacją zabytków. Najczęściej tworzy cykle obrazów.
Obecnie pracuje nad serią dużych prac na płótnie mocno związanych z
przeszłością. Szczególnie inspiruje go koniec XIX wieku i czasy wojen
światowych. Wszystko to ujmuje w symboliczno-realistyczną estetykę, w której
spotykają się cytaty z przeszłości i teraźniejszości. Absolwent Akademii
Pedagogicznej oraz ASP w Krakowie. W jego pracach wyraźnie widać wpływy Szkoły
Lipskiej, a zwł. Neo Raucha, którego jest wielbicielem.