Aukcja Młodej Sztuki (wyniki)
12 sierpnia 2014 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 400 zł
Numer obiektu na aukcji
31

Cena wylicytowana: 1 400 zł

akryl/płótno, 60 x 80 cm
u dołu opisany: '2014
Morańda'
 
 
Urodzona we Wrocławiu w
1976 r. W latach 1995-2000 studiowała na Wydziale Architektury i Urbanistyki
Politechniki Wrocławskiej na kierunku: Gospodarka Przestrzenna w zakresie
specjalności: Planowanie Przestrzenne. W czerwcu 2013 r. ukończyła studia
podyplomowe na kierunku: Malarstwo na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W dniach 20.11.2012 r., 19.02.2013 r., 12.04.2013
r., 17.12.2013 r. jej prace malarskie były oferowane na aukcjach organizowanych
przez DESA Unicum w Warszawie.  W dniu 15
maja 2013 r.- odbyła się wystawa indywidualna p.t.: „Skrajności” - w klubie
Turbulencja przy pl. Teatralnym 1 we Wrocławiu. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.