Aukcja Młodej Sztuki (wyniki)
12 sierpnia 2014 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 900 zł
Numer obiektu na aukcji
28

Cena wylicytowana: 900 zł

akryl/płótno, 80 x 100 cm
na odwrociu opisany: 'K.
Jankowska 2014 r.'
 
 
Studentka Ochrony Dóbr
Kultury na  Uniwersytecie Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła techniki graficzne i zdała egzamin dyplomowy
w Liceum Plastycznym im. Leona Wyczółkowskiego.