Aukcja Młodej Sztuki (wyniki)
12 sierpnia 2014 godz. 19:00

Ewa Guzy-Panagiotopoulou (ur. 1977 r., Katowice)
Fashion victims XXXXVIII, 2014 r.
Cena wylicytowana: 800 zł
Numer obiektu na aukcji
18
Ewa Guzy-Panagiotopoulou (ur. 1977 r., Katowice)
Fashion victims XXXXVIII, 2014 r.

Cena wylicytowana: 800 zł

akryl, tempera/płótno, 60 x 60 cm
na odwrociu opisany:
'Ewa Guzy-Panagiotopoulou | Fashion victims XXXXVIII | 60 x 60 xm, akryl,
tempera na płótnie 2014 r.'
 
 
1997 - 2002 - studia na
Wydziale Pedagogicznym- Wychowanie Plastyczne na Uniwersytecie Śląskim, Filia w
Cieszynie; dyplom z malarstwa w pracowni prof. Jerzego Wrońskiego;

2000 - 2005 - studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
dyplom z wyróżnieniem z Malarstwa w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego.

Od 2005 r. członek ZPAP w Krakowie, a od 2009 r. członek Stowarzyszenia
Pastelistów Polskich. Prace autorki znajdują się  w kolekcjach prywatnych w Polsce, USA,
Niemczech oraz Włoszech.

Artystkę od zawsze interesował człowiek oraz jego relacje ze światem. Kult
posiadania. Panagiotopoulou lubi zapisywać rodzące się obrazy w swoim
„szkicowniku”- czyli głowie. Cykl „Miasto” to rodzaj osobistego, intymnego
pamiętnika. Przedstawienie świata z perspektywy pokolenia malarki - współczesny
świat jawi się tu jako olbrzymia maszyna napędzana przez konsumpcjonizm,
hedonistyczny materializm, gdzie pośród „mieć” a „być” stoi człowiek.