Aukcja Młodej Sztuki (wyniki)
10 marca 2015 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 700 zł
Numer obiektu na aukcji
12

Cena wylicytowana: 700 zł

olej/płótno, 90 x 95 cm
Studiował malarstwo na krakowskiej ASP, w
pracowni prof. Leszka Misiaka i prof. Grzegorza Bednarczyka, u którego w 2011
roku obronił dyplom.