Aukcja Młodej Sztuki (wyniki)
15 kwietnia 2014 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 900 zł
Numer obiektu na aukcji
7

Cena wylicytowana: 900 zł

akryl/płótno, 60 x 60 cm
sygnowany p.d.: 'Penc |
2014 Paulina'
 
 
W latach 2004 - 2009
studiowała na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na ASP w
Warszawie. W 2010 r. rozpoczęła studia na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii
– tej samej akademii. W 2011 r., w Pracowni Przestrzeni Malarskiej prowadzonej
przez prof. Leona Tarasewicza, za cykl prac malarskich zatytułowanych Homofemia
otrzymała wyróżnienie rektorskie. W tej samej pracowni, w 2013 r. obroniła
dyplom na ocenę celującą tworząc cykl obrazów zatytułowany Indywiduacja. Ma na
swoim koncie wiele ważnych przedsięwzięć, m.in. wystawienie swoich obrazów w
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie - współtworząc Ruch Hollaback. na IV
Kongresie Kobiet we wrześniu 2012 r., wystawienie performance w Performance
Space w Londynie tego samego roku. Obraz pochodzi z nowej serii „Pop-
banalizmy” , w której artystka płynnie przechodzi z pop- art’u do banalizmu.
Bawi się pojęciami wielkomiejskiej cywilizacji i kultury masowej, używając
miękkich środków. Jej malarstwo z pozoru lekkie, ukrywa poważne pytania i
subwersywne treści. Malarka używając języka pop- art’u tworzy nowy, artystyczny
paradygmat. Znamienne dla tej serii obrazów jest przewrotność, beztroska,
zabawa, stanowiące tylko przykrywkę dla swoistej metarefleksji. Co ciekawe – w
odniesieniu do poprzednich cykli malarskich nacechowanych agresywnością,
zauważalna jest transgresja własnej osobowości, a więc i formy wypowiedzi,
którą artystka sama chętnie podkreśla. „Tylko przekraczając własne ograniczenia,
możemy tworzyć sztukę” – mówi.