Aukcja Komiksu i Ilustracji (wyniki)
6 czerwca 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
6

Cena wylicytowana: 4 000 zł

akwarela, tusz, flamaster/papier, 33 x 25,2 cm
sygnowany wzdłuż prawej krawędzi: 'Papcio Chmiel'
ID: 49678
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.