Aukcja Komiksu i Ilustracji (wyniki)
21 kwietnia 2016 godz. 19:00

Gwidon Miklaszewski (1912 Berlin - 1999 Warszawa)
"Tata się ucieszy, jak się obudzi w takim pięknym zamku!", ilustracja satyryczna do "Tygodnika Polskiego", lata 80. XX w.
Cena wylicytowana: 600 zł
Numer obiektu na aukcji
131
Gwidon Miklaszewski (1912 Berlin - 1999 Warszawa)
"Tata się ucieszy, jak się obudzi w takim pięknym zamku!", ilustracja satyryczna do "Tygodnika Polskiego", lata 80. XX w.

Cena wylicytowana: 600 zł

tusz/papier, 16 x 23 cm
sygnowany u dołu: 'mi'
na odwrociu opisany: 'Tata się ucieszy, jak się obudzi w takim | pięknym zamku!' oraz pieczęć czasopisma 'Tygodnik Polski'
ID: 40649
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.