mBank. Aukcja kolekcji (wyniki)
25 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 360 000 zł
Numer obiektu na aukcji
6

Cena wylicytowana: 360 000 zł

olej/płótno (dublowane), 76,5 x 62 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Stanisław Witkiewicz|1882'
na odwrociu na prawej listwie krosna nalepka wystawowa "Dzieje pracowni" Muzeum Narodowego w Poznaniu
ID: 85273
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Literatura
  • M. Gołąb, „Chełmoński, Chmielowski, Witkiewicz. Pracownia w Hotelu Europejskim w Warszawie (1874-1883)”, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 21 marca 6 czerwca 2010, s. 71, poz. kat. 98
Wystawiany
  • „Chełmoński, Chmielowski, Witkiewicz. Pracownia w Hotelu Europejskim w Warszawie (1874-1883)”, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań, 21 marca 6 czerwca 2010
Więcej informacji
Prezentowana w katalogu praca „Na targu” to niezwykle ciekawa materializacja teorii sztuki Witkiewicza. W swoim dziele artysta nawiązał nie tylko do kręgu monachijskiego, ale także do formuły realistycznej wypracowanej przez jego przyjaciół, Maksymiliana Gierymskiego i Józefa Chełmońskiego. Kompozycja wyróżnia się przypadkowością kadrowania sceny, stłoczeniem zaaferowanych handlowaniem chłopów, rozmaitością przybieranych przez nich póz, gestów i min. Znamienne dla malarstwa realistycznego jest tu drobiazgowe odtworzenie detali architektury, strojów i przedmiotów na straganach. Na takie ujęcie tematu niewątpliwy wpływ miało obcowanie Witkiewicza za dużymi miastami jak Monachium i Warszawa, a także jego działalność ilustratorska w okresie współpracy z „Wędrowcem” – doświadczenia te naprowadzały artystę na pomysły dokumentowania codziennego życia.