Aukcja Grafiki (wyniki)
26 stycznia 2017 godz. 19:00

Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Strój ludowy z Żywiecczyzny - tablica 15
Cena wylicytowana: 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
90
Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Strój ludowy z Żywiecczyzny - tablica 15

Cena wylicytowana: 2 000 zł

pochoir ręcznie kolorowany gwaszem/papier, 42 x 32 cm
sygnowany p.d.: 'Z. Stryjeńska'
Praca pochodzi z Teki: Z. Stryjeńska, Polish peasants costumes. With introducion and notes by Thadee Seweryn, Curator of Ethnographical Museum in Cracow, Nice 1939. Published by C. Szwedzicki
ID: 46964
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.