Aukcja Grafiki (wyniki)
26 stycznia 2017 godz. 19:00

Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Strój ludowy z lubelskiego - tablica 33
Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
88
Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Strój ludowy z lubelskiego - tablica 33

Cena wylicytowana: 1 900 zł

inna/papier, 42 x 32 cm
sygnowany p.d.: 'Z. Stryjeńska'
pochoir ręcznie kolorowany gwaszem/papier
Praca pochodzi z Teki: Z. Stryjeńska, Polish peasants costumes. With introducion and notes by Thadee Seweryn, Curator of Ethnographical Museum in Cracow, Nice 1939. Published by C. Szwedzicki
ID: 46965
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.