Aukcja Grafiki (wyniki)
26 stycznia 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 000 zł
Numer obiektu na aukcji
92

Cena wylicytowana: 5 000 zł

monotypia/papier, 45 x 67 cm (w świetle passe-partout)
ID: 45447
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.