Aukcja Grafiki (wyniki)
26 stycznia 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
93

Cena wylicytowana: 7 000 zł

serigrafia barwna/papier, 70 x 89 cm (zadruk)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Jerzy Nowosielski 1998 r.', opisany l.d.: '49/64'
ID: 46984
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.