Aukcja Grafiki i Plakatu (wyniki)
22 marca 2016 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 500 zł
Numer obiektu na aukcji
62

Cena wylicytowana: 1 500 zł

drzeworyt/papier, 31,5 x 29,7 cm (zadruk)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'Edmund Bartłomiejczyk Warszawa 1933r.'
ID: 39179
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Maria Grońska, Nowoczesny drzeworyt polski, Warszawa 1971, s. 113, 398 (il.)