Aukcja Fotografii (wyniki)
27 października 2016 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 800 zł
Numer obiektu na aukcji
29

Cena wylicytowana: 4 800 zł

fotografia czarno-biała, brom/papier fotograficzny, 30 x 40,5 cm
ID: 45248
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.