Aukcja Fotografii (wyniki)
27 października 2016 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 500 zł
Numer obiektu na aukcji
28

Cena wylicytowana: 4 500 zł

fotografia czarno-biała, brom/papier fotograficzny, 29,5 x 39,5 cm
na odwrociu pieczęć autorska
ID: 45249
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.