ART OUTLET: Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lipca 2017 godz. 19:00

Mikołaj Kasprzyk (ur. 1952, Warszawa)
"Płoszenie ptaków", 2002
Cena wylicytowana: 5 000 zł
Numer obiektu na aukcji
8
Mikołaj Kasprzyk (ur. 1952, Warszawa)
"Płoszenie ptaków", 2002

Cena wylicytowana: 5 000 zł

olej/płótno, 100 x 140 cm
sygnowany p.d.: '[monogram wiązany] MK'02'
opisany na odwrociu: 'MIKOŁAJ KASPRZYK | "PŁOSZENIE PTAKÓW" | OLEJ 2002 | 140 x 100'
na blejtramie częściowo zdarta nalepka galeryjna
ID: 37346
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.