ART OUTLET: Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lipca 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 200 zł
Numer obiektu na aukcji
49

Cena wylicytowana: 3 200 zł

akryl/płótno, 55 x 70 cm
sygnowany i datowany l.d.:'J. Pałucha 2010'
ID: 50790
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Mirosław Pęczak, Agroturystyka Jacka Pałuchy, Kraków 2015, s. 44 (il.)