ART OUTLET: Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lipca 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 400 zł
Numer obiektu na aukcji
42

Cena wylicytowana: 2 400 zł

olej, ołówek, technika własna/płótno, 22 x 12 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'WŁODZIMIERZ PAWLAK | DZIENNIK 27 XI - 31 XII | 22 x 12 | 2014'
na odwrociu wskazówka montażowa
ID: 49263
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.