ART OUTLET: Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lipca 2017 godz. 19:00

* Cena wylicytowana: 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
7

* Cena wylicytowana: 15 000 zł

olej/papier, płótno, 70 x 99 cm
sygnowany l.d.: 'STAROWIEYSKI' oraz sygnowany, datowany i opisany p.g.: 'ΧΡΩΝΟΣ | ΘΆΝΑΤΟΣ | 16 [monogram wiązany] FS 88 | P'
(w świetle oprawy)
olej/papier naklejony na płótno
na odwrociu słabo czytelna pieczęć z Galleria D'Arte
ID: 40989
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.