ART OUTLET: Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lipca 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 300 zł
Numer obiektu na aukcji
98

Cena wylicytowana: 1 300 zł

technika mieszana/blacha, 41 x 58,7 cm
sygnowany dwukrotnie monogramem wiązanym, śr.d. i p.d.:'KP'
ID: 48068
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.