ART OUTLET. Sztuka Współczesna (wyniki)
3 lipca 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 500 zł
Numer obiektu na aukcji
24

Cena wylicytowana: 5 500 zł

olej/płótno, 100 x 150 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'MS '01'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'MIKOŁAJ KASPRZYK | "LICZENIE PTAKÓW" | OLEJ 2001 | 100 x 150'
ID: 61206
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.