ART OUTLET - Sztuka Współczesna (wyniki)
4 lipca 2019 godz. 19:00

Teresa Pągowska (1926 Warszawa - 2007 Warszawa)
Z cyklu "Zwierzęta": Kot zielony
Cena wylicytowana: 40 000 zł
Numer obiektu na aukcji
7
Teresa Pągowska (1926 Warszawa - 2007 Warszawa)
Z cyklu "Zwierzęta": Kot zielony

Cena wylicytowana: 40 000 zł

olej/płótno, 50 x 50 cm
sygnowany monogramem wiązanym l.d.: 'TP.'
opisany na odwrociu: '50 x 50 c | Z CYKLU - | ZWIERZĘTA | KOT ZIELONY'
na odwrociu dedykacja: 'JANKOWI z wdzięcznością | i buziakiem | Teresa'
ID: 65451
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • porównaj: Teresa Pągowska, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 2001, s. 62, il. (replika, inna wersja kompozycji)
Więcej informacji
Płaska plama barwna, graficzne, jakby stworzone przy użyciu szablonu kształty oraz fragmenty niezamalowanego, surowego płótna – to cechy malarstwa Teresy Pągowskiej. Wiele spośród jej obrazów przedstawiało postaci kobiet. Nagie ciała, ukazane jako płaskie sylwetki zapełniają jej płótna w trudnych do wyobrażenia sobie w rzeczywistości pozach: widnieją tam konwulsyjne ruchy i skręty kończyn nieodpowiadające zasadom naturalnej budowy i ruchów ciała. Całość tworzy wyrazisty efekt, afektywnie oddziałujący na widza poprzez niesamowity widok ciała, jego nienaturalnego poruszenia i erotycznego potencjału. Równie ważnym zagadnieniem dla sztuki Pągowskiej były zwierzęta. Niekiedy pojawiały się na płótnach razem z ludźmi, w innych przypadkach występowały samodzielnie: pojedynczo lub w grupach (czy stadach). Były to zarówno dzikie, niebezpieczne drapieżniki (przykładowo na obrazie „Zwierzęta groźne nocą”), jak i domowe pupile. To do serii tych ostatnich należy prezentowany tutaj „Kot zielony”. Tak jak ludzkie postaci ukazywane przez Pągowską, kot siedzi w trudnej do uchwycenia pozycji. Być może ma trzy łapy zwinięte pod ciałem. Jedną – tylną prezentuje widzom. Może być to jednak również wynikiem celowego urozmaicenia jego pozy, nadającej mu zaskakującego wyrazu. Silny skręt ciała kota – choć w przypadku tego zwierzęcia anatomicznie wydaje się znacznie bardziej prawdopodobny niż u malowanych przez Pągowską kobiet – wskazuje na podobieństwo w myśleniu o figurze bez względu na gatunek portretowanego czy portretowanej. Lata 90. XX wieku były okresem, w którym powstało prawdopodobnie najwięcej przedstawień zwierząt w sztuce Pągowskiej. Wówczas pojawiały się w niej również motywy przedmiotów. Były to martwe natury prezentujące zazwyczaj pojedyncze obiekty, przedstawione niczym symbole – wyeksponowane w centralnej partii płótna, konstytuujące całą kompozycję. Były to obiekty z otoczenia artystki, na przykład: czajnik, butelka czy kostka do gry, ale też owoce. Wyróżniają się na ich tle klucze, których artystka namalowała całą serię, a wśród nich prezentowane tutaj płótno z 1998. Podobnie jak inne z tego cyklu, również ten obraz charakteryzuje się kolorystyką utrzymaną w bieli, szarości i ugrach, co zawdzięcza wyeksponowaniu naturalnej barwy podobrazia.