ART OUTLET - Sztuka Współczesna (wyniki)
4 lipca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 800 zł
Numer obiektu na aukcji
38

Cena wylicytowana: 4 800 zł

olej/płótno, 94 x 77 cm
sygnowany p.d.: 'KOCHANOWSKI'
sygnowany i opisany na odwrociu: 'KOCHANOWSKI MIKOŁAJ | ZPAP | KRAKÓW | "SYMFONIA I" | 95 x 77'
nalepka na odwrociu: ' I FESTIWAL POLSKIEGO MALARSTWA WSPÓŁCZESNEGO W SZCZECINIE'
ID: 70439
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.