ART OUTLET - Sztuka Współczesna (wyniki)
4 lipca 2019 godz. 19:00

Andrzej Żurek (ur. 1960)
Bez tytułu, 2008
Cena wylicytowana: 1 300 zł
Numer obiektu na aukcji
8
Andrzej Żurek (ur. 1960)
Bez tytułu, 2008

Cena wylicytowana: 1 300 zł

olej/płótno, 28,5 x 68 cm
sygnowany, datowany i opisany wewnątrz kompozycji: 'ANDRZEJ | ŻUREK | POZNAŃ | 2008 R'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'ANDRZEJ ŻUREK | POZNAŃ 2008 R'
na odwrociu pieczęć herbowa
ID: 69957
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.