Artoutlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
2 lipca 2020 godz. 19:00

Koji Kamoji (ur. 1935, Tokio)
Bez tytułu, z cyklu: "Średniowiecze", 1982
Cena wylicytowana: 28 000 zł
Numer obiektu na aukcji
8
Koji Kamoji (ur. 1935, Tokio)
Bez tytułu, z cyklu: "Średniowiecze", 1982

Cena wylicytowana: 28 000 zł

olej/sklejka, kamień, 60 x 60 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Koji Kamoji 1982'
ID: 86509
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Koji Kamoji. Dziura wiatrkamienie, instalacja malarstwo, red. Barbara Ferdyn-Ciok, katalog wystawy, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 1990, nlb. (il.)
  • Koji Kamoji: Modlitwa do bytu, film Małgorzaty Potockiej, 19'29'', prod. "Aleja Kultury", Narodowy Instytut Audiowizualny, Telewizja Polska S.A. (3'11'')
  • Koji Kamoji: Modlitwa do bytu, katalog wystawy, Galeria Foksal, red. Lech Stangret, Warszawa 2015
Wystawiany
  • "Średniowiecze", wystawa indywidualna, Galeria Foksal, Warszawa 1986
  • Koji Kamoji: "Modlitwa do bytu", wystawa indywidualna, Galeria Foksal, Warszawa 2015
Więcej informacji
Koji Kamoji jest malarzem i twórcą obiektów oraz instalacji. Artysta ukończył studia w Musashino Art University w Tokio, w 1959 roku przyjechał do Polski i rozpoczął naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na przestrzeni 60 lat sztuka Kojiego ewoluowała od bogatych pod względem kolorystycznym abstrakcji do pełnych kontemplacji instalacji tworzonych w duchu konceptualizmu. Zaprezentowana praca jest częścią serii trzydziestu dwóch prac należących do cyklu „średniowiecze”. Grupa realizacji została po raz pierwszy pokazana w Galerii Foksal w 1986 roku, a wydarzeniu towarzyszył autorski manifest zatytułowany „Rozmyślania nad sensem sztuki”. W tekście twórca porównywał średniowiecze ze współczesnością na zasadzie przeciwstawianych pojęć, takich jak modlitwa, postęp, zmysł, umysł. Koji Kamoji, jako japoński artysta tworzący i mieszkający w Polsce, eksplorował w swojej twórczości wątki związane ze Wschodem i Zachodem. To właśnie wieczny dualizm oraz chęć syntezy dwóch ważnych dla artysty światów i ich wartości były inspiracjami dla malarza na przestrzeni lat: „W postawie Zachodu ważna jest walka, ekspansja, indywidualizm, logiczne myślenie. W tradycyjnym świecie Wschodu ważniejsze jest drążenie w głąb, szukanie rozwiązań wewnątrz. Ja chciałbym znaleźć to, co jest wspólne w sztuce zachodniej i wschodniej. Myślę o duchowości, w średniowieczu sztuka była bardziej skierowana ku wartościom duchowym, później tę duchową intensywność straciła. Sztuka współczesna znowu tej duchowości szuka. Wschód, goniąc Zachód, utracił swą zdolność odczuwania. W tym sensie Wschód i Zachód muszą znaleźć wspólną wrażliwość wzrokową, odczuwanie, a więc odbiór bardziej bezpośredni” (Koji Kamoji, Zwiastowanie, [w:] Koji Kamoji, Zwiastowanie, kat. wyst. Galeria Foksal, Warszawa 1995; [w:] Koji Kamoji – efekt transkulturowy, red. Anna Król, Koji Kamoji, Cisza i wola życia, red. Maria Brewińska, Warszawa- -Kraków 2018, s. 44, dostępny na: https://zacheta.art.pl/public/upload/ mediateka/pdf/5bd057946d010.pdf).