Artoutlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
2 lipca 2020 godz. 19:00

Henryk Stażewski (1894 Warszawa - 1988 Warszawa)
Szkic do kompozycji "Nr 95", 1973
Cena wylicytowana: 18 000 zł
Numer obiektu na aukcji
11
Henryk Stażewski (1894 Warszawa - 1988 Warszawa)
Szkic do kompozycji "Nr 95", 1973

Cena wylicytowana: 18 000 zł

akryl, ołówek/płyta pilśniowa, papier naklejony na tekturę, 35,5 x 35,5 cm
sygnowany p.d.: 'H. Stażewski'
ID: 85960
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.