Artoutlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
2 lipca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 9 000 zł
Numer obiektu na aukcji
14

Cena wylicytowana: 9 000 zł

olej/płótno, 38 x 38 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'ALEKSANDRA JACHTOMA | WYM. 38 x 38 | TECH. OLEJ | ROK 1987 - (88)'
ID: 86474
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zakup bezpośrednio od artystki
  • kolekcja prywatna, Polska