Artoutlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
2 lipca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 32 000 zł
Numer obiektu na aukcji
22

Cena wylicytowana: 32 000 zł

technika własna/płyta pilśniowa, 62,5 x 47,5 x 6 cm
sygnowany p.d.: 'Kobzdej'
na odwrociu papierowa naklejka z opisem pracy: 'Aleksander Kobzdej | "Szczelina", ok. 1960 | technika własna na płycie pilśniowej, 62 x 48,7 x 6 cm | PM 906' oraz numer inwentarzowy: 'PM906'
ID: 54102
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.