Artoutlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
2 lipca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 16 000 zł
Numer obiektu na aukcji
15

Cena wylicytowana: 16 000 zł

olej/płótno, 73 x 60 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ''SHÊNG - ASCENDING | 1980 | IRENEUSZ PIERZGALSKI | 73 x 60'
ID: 84394
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.